Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója lapkiadási tevékenységérőlAz EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) az alábbiakat teszi közzé a cégcsoport lapkiadási tevékenységével kapcsolatosan.

I. A cégcsoport felfüggeszti az országos Est Lapok magazinok kiadását. Az ingyenes – kizárólag a reklámokból fenntartott – lapcsalád a csökkenő belső fogyasztással párhuzamosan beszűkült magyar hirdetési piacon az utóbbi évben veszteségesen működött és a hagyományosan legerősebb év végi időszak előrendelései sem azt jelzik elő, hogy jelenleg gazdaságosan működtethető lenne. 

A döntés a fővárosban megjelenő Pesti Est működését nem érinti, a lap a jövőben is a megszokott formátumban, míg az est.hu és a mobilEST továbbra is országos programadatokat kínálva a digitális csatornákon várja olvasóit és felhasználóit.

II. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típusú hirdetési felületek, illetve a szórakoztatóipari szolgáltatások iránti kereslet ingadozása; a piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.


Budapest, 2013. október 4.

EST MEDIA Nyrt.