Közlemények

Az EST MEDIA Nyrt. "cs.a." tájékoztatója csődegyezség jóváhagyásárólAZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”

TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDEGYEZSÉG JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

 

 

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Társaság folyamatban lévő csődeljárásban a Fővárosi Törvényszék a Társaság jogi képviselője által 2017. november 8-án piaczárás után kézhez vett, 39.Cspk.5/2017/26. számú végzésével a csődegyezséget jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította.

 

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Fővárosi Törvényszék végzése nem jogerős.

 

Budapest, 2017. november 8.

 

 

 

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”