Az Est Media Nyrt. "cs.a." tájékoztatója csődeljárás iratainak felterjesztéséről 

 AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”

TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDELJÁRÁS IRATAINAK FELTERJESZTÉSÉRŐL


Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) csődeljárása státusza tárgyában 2018. február 1-én és 2018. február 9-én tett közzétételéhez kapcsolódóan tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy a vagyonfelügyelő fellebbezéssel élt a Fővárosi Törvényszék Nemzeti Adó- és Vámhivatal kifogásának helyt adó végzése ellen.

A Társaság a mai napon tudomást szerzett arról, hogy a csődeljárás iratai – ennek keretében mind a fenti kifogás, mind pedig a csődegyezséget jóváhagyó végzés elleni fellebbezés és az arra tett észrevételek iratanyaga – 2018. február 22-én felterjesztésre került a Fővárosi Ítélőtáblára, amely harminc napon belül dönt az ügyben.

Budapest, 2018. február 26.

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”