Az Est Media Nyrt. tájékoztatója közgyűlési határozatok cégbírósági bejegyzésérőlAZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSÉRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-043483/298 számú végzésével bejegyezte a Részvénytársaság 2018. október 11-i közgyűlésének határozatait.

Ennek során bejegyzésre került, hogy a Részvénytársaság állandó könyvvizsgálója – a 2018. üzleti évre, a 2019. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2019. április 30-ig terjedő hatállyal – a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691) látja el.

A közgyűlés érdemi határozatairól a Részvénytársaság 2018. október 11-én tett közzé tájékoztatást.

Budapest, 2018. november 21.


EST MEDIA Nyrt.