Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról

02.28. 17:30
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság alaptőkéje 2013. február 28-án 3.959.267.400,-Ft, amely 19.796.337 darab, egyenként 200,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényből áll. Tekintve, hogy a Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez 1 szavazat tartozik, a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 19.796.337 szavazat kapcsolódik.

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik, azonban összesen 20 darab (20.000 darab törzsrészvénynek megfelelő) határidős vételi kontraktussal rendelkezik saját részvényei tekintetében, amelyek lejárata 2013. március. A kontraktusok zárása esetén ez a teljes alaptőke 0,1 százalékának felelne meg.

Budapest, 2013. február 28.


EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu