Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója leányvállalat csődeljárásáról

03.11. 08:10
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

I. Az EST MEDIA Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló EMG Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., bejegyzés alatt álló új székhelye: 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-09-885471, a továbbiakban EMG) a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre, amely alapján a Fővárosi Törvényszék az EMG-t a Törvényszék további döntéséig ideiglenes fizetési haladékban részesítette. 

II. Az EST MEDIA Nyrt. cégcsoportjánál végrehajtott reorganizációs folyamat végső fázisára a csoport Média Üzletágának egyetlen nagyhitelezője maradt, az EST MEDIA Nyrt., amely a milliárdos nagyságrendű követelésével eddig is akár az összeg, akár a nagyságrend tekintetében magasan a média tevékenység legnagyobb finanszírozója volt. A reorganizáció zárószakaszában kiemelt fontosságúvá vált az eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt biztosítja a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és az anyavállalat tulajdonosi érdekeinek védelme mellett az anyavállalat, mint nagyhitelező érdekeinek képviseletét is.

Mivel az EMG a kisebb mértékű külső és az anyavállalat felé fennálló lényegesen nagyobb összegű kötelezettségeit együtt rendezni nem lenne képes, a csődeljárás kezdeményezéséről született döntés. Az EMG célja az, hogy a csődeljárás során a hitelezőivel csődegyezséget kössön, biztosítva ezzel további működését. Az EST MEDIA mind tulajdonosként, mind  hitelezőként támogatni fogja ezt a célkitűzést. (Az előzetes számítások szerint mind a biztosított, mind a nem biztosított követelések kategóriájában az EST MEDIA cégcsoport rendelkezik a hitelezői követelések túlnyomó többségével.) 

III. Figyelemmel arra, hogy az EMG 2011 közepétől kezdődően egyre csökkenő mértékben vett részt a cégcsoport Média Üzletágának operatív működésében, a cégnél indult csődeljárásnak az EST MEDIA médiatevékenységére önmagában nincsen kihatása.

IV. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típusú hirdetési felületek, illetve a szórakoztatóipari szolgáltatások iránti kereslet ingadozása; a piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2013. március 11.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu