Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság javadalmazási nyilatkozata

03.29. 17:50
Soronkívüli tájékoztatás
Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483, a továbbiakban "Társaság") a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 312/A. §-ában foglaltak alapján ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai (2012-ben egész évben dr. Balázs Csaba, Bencze György, Kovács András, Pankotai Csaba, dr. Rosner Gábor), Felügyelő Bizottságának tagjai (2012-ben egész évben Bognár Attila, Klementisz-Csikós Gábor, dr. Kósik Tamás, 2012. január 1. és 2012. szeptember 25. között Kis Andor), valamint Audit Bizottságának tagjai (2012-ben egész évben Bognár Attila, Klementisz-Csikós Gábor, dr. Kósik Tamás) ezen minőségükben sem pénzbeli, sem nem pénzbeli juttatásban a 2012. évben nem részesültek.

Budapest, 2013. március 29.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu