Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója leányvállalat csődeljárásáról

04.02. 18:25
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

A Fővárosi Törvényszék, miután 2013. március 9-én az EST MEDIA Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló EMG Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaságot (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., bejegyzés alatt álló új székhelye: 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-09-885471, a továbbiakban EMG) ideiglenes fizetési haladékban részesítette (lásd 2013. március 11-i közzétételünket), az EMG csődeljárását a Cégközlönyben 2013. március 29-én közzétett végzésével elrendelte

A végzés közzétételétől az EMG-t fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában.

Budapest, 2013. április 2.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu