Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója bennfentes személyek ügyletkötéseiről

04.08. 17:35
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) a Kovács András (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia) és Pankotai Csaba (1046 Sofia, Kisinev utca 8, ap 41. Bulgária szám alatti lakos) igazgatósági tagoktól 2013. április 8-án kézhez vett tájékoztatások alapján ezúton közzéteszi az alábbiakat.

I. Kovács András úr 2013. április 8-án 950.000 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt adott kölcsön 15 forintos részvényenkénti technikai elszámolóáron. A részvénykölcsön időtartama egy év. A tranzakcióra tőzsdén kívüli ügyletben, az UniCredit Bank Hungary Zrt. mint befektetési szolgáltató igénybevételével került sor. Ezzel Kovács András úr részesedése a Társaságban a korábbi 1.125.000 darabról (a teljes alaptőke 5,68 százaléka) 175.000 darabra csökkent (0,88 százalék). 

II. Pankotai Csaba úr 2013. április 8-án 315.000 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt értékesített 15 forintos részvényenkénti vételáron. A tranzakcióra tőzsdén kívüli ügyletben, az UniCredit Bank Hungary Zrt. mint befektetési szolgáltató igénybevételével került sor. Ezzel Pankotai Csaba úr részesedése a Társaságban a korábbi 760.500 darabról (a teljes alaptőke 3,84 százaléka) 445.500 darabra csökkent (2,25 százalék).

Budapest, 2013. április 8.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu