Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő részvénytársaság 2013. április 29-én tartott éves rendes, megismételt Közgyűlésének érdemi határozatai

04.29. 16:00
Közgyűlés

3/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 412.697 igen szavazattal, 75.000 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

4/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 412.697 igen szavazattal, 75.000 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

5/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 412.697 igen szavazattal, 75.000 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

6/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 412.697 igen szavazattal, 75.000 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az AUDIT-SERVICE Kft. képviseletében eljáró dr. Serényi Iván könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

7/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 412.697 igen szavazattal, 75.000 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti veszteségét elhatárolja.

8/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 412.697 igen szavazattal,  75.000 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az EST MEDIA cégcsoport 2012. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 3.617.833eFt mérlegfőösszeggel,
-5.391.467eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 2.105.357eFt saját tőke összeggel és 3.959.267eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2012. évi egyedi éves beszámolóját 2.072.289eFt mérlegfőösszeggel,
-7.721.782eFt mérleg szerinti eredménnyel, 1.750.712eFt saját tőke összeggel és 3.959.267eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés a tőkehelyzet rendezésének szükségességére figyelemmel kötelezi az Igazgatóságot, hogy nyolc napon belül hívja össze a Társaság Közgyűlését a tőkehelyzet rendezését célzó napirenddel.

9/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés 412.697 igen szavazattal, 75.000 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

10/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag 487.697 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a Társaság székhelyét. A Társaság új, 2013. április 29-től hatályos székhelye 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5.

11/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 487.697 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2013. üzleti évre, a 2014. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. április 30-ig terjedő hatállyal, 120.000,-Ft + ÁFA havi díjazás mellett megválasztja az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg. 01-09-078084, nyilvántartási szám: 001030), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Serényi Iván könyvvizsgáló (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003607) végzi el.

12/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 487.697 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának I/4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4./ A Társaság székhelye:

     1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5.”

13/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 487.697 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabálya XI/2. pontja Kis Andor felügyelő bizottsági tag lemondására figyelemmel az alábbiak szerint módosul:

„2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Bognár Attila (1025 Budapest, Csejtei u. 14.)
Klementisz-Csikós Gábor (1147 Budapest, Fűrész u. 30-32.)
dr. Kósik Tamás (1173 Budapest, Sarlósfecske u. 8.)”

14/2013. (04. 29.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 487.697 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu