Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója leányvállalat csődeljárásáról

05.21. 17:00
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., a 2013. április 29-i közgyűlés által elfogadott új, még nem bejegyzett székhelye: 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

Az EST MEDIA Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló EMG Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.” (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-09-885471, a továbbiakban EMG) – összhangban a törvényi előírással, amelynek értelmében a csődeljárás (esetünkben 2013. március 29-i) kezdőnapját követő hatvan napon belül egyezségi tárgyalást köteles tartani – 2013. május 17-én megtartotta az első hitelezői tárgyalást. 

A tárgyaláson az EST MEDIA Nyrt. – amely a biztosított követelések kategóriájában az egyedüli hitelező, míg a nem biztosított követelések kategóriájában a hitelezői követelések többségével rendelkezik –, valamint a megjelent többi hitelező az EMG által előterjesztett egyezségi ajánlatot nem fogadta el.

Az EMG vállalta az egyezségi ajánlat átdolgozását. Erre figyelemmel az EST MEDIA Nyrt. és a többi hitelező hozzájárultak a fizetési haladék további 120 nappal – a csődeljárás kezdőnapjától számított 240. napig terjedő időszakra – történő meghosszabbításához, amely időszakon belül kell az EMG-nek az egyezségi ajánlatot átdolgoznia. 

Az átdolgozott egyezségi javaslatot az EST MEDIA Nyrt. el fogja fogadni, ezzel is támogatva az EMG-t abban, hogy a reorganizációját lezárja, és tovább működjön.

Budapest, 2013. május 21.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu