Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő részvénytársaság tájékoztatója bennfentes személy bejelentéséről

06.14. 14:45
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., a 2013. április 29-i közgyűlés által elfogadott új, még nem bejegyzett székhelye: 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

Az EST MEDIA Nyrt. a mai napon az alábbi bejelentést vette kézhez dr. Balázs Csabától, az Igazgatóság elnökétől. 

Dr. Balázs Csaba bejelentette, hogy szándékában áll tizenöt napon belül 5 millió forint piaci értékű EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt vásárolni, továbbá ésszerű határidőn belül legalább öt százalékos tulajdonrészt kíván szerezni a Társaságban. Dr. Balázs Csaba az egyes ügyletkötéseket a jogszabályok által előírt rendben bejelenti majd, amelyről a Társaság tájékoztatást fog közzétenni.

Budapest, 2013. június 14.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu