Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója bennfentes személy ügyletkötéséről

06.28. 18:15
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) dr. Balázs Csaba (1027 Budapest, Frankel Leo út 26. 6. em. 2. szám alatti lakos, anyja neve: Muczina Mária) igazgatósági elnöktől, valamint a dr. Balázs Csaba 100 százalékos ellenőrzése alatt álló Canongate Investments Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól (1027 Budapest, Frankel Leo út 26. 6. em. 2., Cg. 01-09-922024) 2013. június 28-án kézhez vett tájékoztatás alapján ezúton közzéteszi az alábbiakat.

A Canongate Investments Kft. 2013. június 28-án tőzsdén kívüli ügyletben, befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül 845 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt értékesített 16 forintos részvényenkénti átlagáron dr. Balázs Csaba úr részére. 

Dr. Balázs Csaba úr ezen felül – figyelemmel a 2013. június 14-i bejelentésében írtakra – 2013. június 27-én, illetve 2013. június 28-án összesen 314.562 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt vásárolt 15,9 forintos részvényenkénti átlagáron. A tranzakciókra tőzsdei ügyletben, az Equilor Befektetési Zrt. mint befektetési szolgáltató igénybevételével került sor.

Ezzel a Canongate Investments Kft. részesedése a Társaságban a korábbi 845 darabról (a teljes alaptőke 0,004 százaléka) 0 darabra csökkent (0 százalék), míg dr. Balázs Csaba úr részesedése a Társaságban a korábbi 0 darabról (0 százalék) – a 100 százalékos tulajdonában álló Canongate Investments Kft. részvénytulajdonának figyelembevételével 845 darabról, 0,004 százalékról – 315.407 darabra nőtt (1,59 százalék). 

Budapest, 2013. június 28.

EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu