Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója bennfentes személy ügyletkötéséről

07.22. 18:55
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) Pankotai Csaba (1046 Sofia, Kisinev utca 8, ap 41. Bulgária szám alatti lakos) igazgatósági tagtól 2013. július 19-én kézhez vett tájékoztatás alapján ezúton közzéteszi az alábbiakat.

Pankotai Csaba úr 2013. július 18-án 150.000 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt értékesített 14 forintos részvényenkénti vételáron. A tranzakcióra tőzsdén kívüli ügyletben, az UniCredit Bank Hungary Zrt. mint befektetési szolgáltató igénybevételével került sor. Ezzel Pankotai Csaba úr részesedése a Társaságban 182.500 darabról (a teljes alaptőke 0,92 százaléka) 32.500 darabra csökkent (0,16 százalék).

 

Budapest, 2013. július 22.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu