Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról

08.01. 17:30
Soronkívüli tájékoztatás
Az EST MEDIA Vagyonkezel Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság alaptkéje 2013. július 31-én 3.959.267.400,-Ft, amely 19.796.337 darab, egyenként 200,-Ft névérték, „A” sorozatú törzsrészvényből áll. Tekintve, hogy a Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez 1 szavazat tartozik, a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 19.796.337 szavazat kapcsolódik.

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.

A teljesség kedvéért közzétesszük, hogy a Társaság 2013. június 14-i közgyűlése határozott a Társaság alaptkéjének leszállításáról, amelynek alapján a Társaság alaptkéje 197.963.370,-Ft-ra módosul, de ez a részvények darabszámát és az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok számát nem érinti.

Budapest, 2013. augusztus 1.


EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu