Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról

09.30. 13:30
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján - amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát - az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság alaptőkéje 2013. szeptember 30-án 3.959.267.400,-Ft, amely 19.796.337 darab, egyenként 200,-Ft névértékű, "A" sorozatú törzsrészvénybl áll. Tekintve, hogy a Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez 1 szavazat tartozik, a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 19.796.337 szavazat kapcsolódik.

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.

A teljesség kedvéért közzétesszük, hogy a Társaság 2013. június 14-i közgyűlése határozott a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, amelynek alapján a Társaság alaptőkéje 197.963.370,-Ft-ra módosul, de ez a részvények darabszámát és az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok számát nem érinti.


Budapest, 2013. szeptember 30.


EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu