Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója bennfentes személy ügyletkötéséről

10.08. 17:05
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) dr. Balázs Csaba (1027 Budapest, Frankel Leo út 26. 6. em. 2. szám alatti lakos, anyja neve: Muczina Mária) igazgatósági elnöktől 2013. október 8-án kézhez vett tájékoztatás alapján ezúton közzéteszi az alábbiakat.

Dr. Balázs Csaba 2013. október 7-én és 8-án fedezeti ügylet keretében összesen 314.407 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt értékesített 13 forintos részvényenkénti átlagáron. A tranzakciókra tőzsdei ügyletben, az Equilor Befektetési Zrt. mint befektetési szolgáltató igénybevételével került sor. 

Ezzel dr. Balázs Csaba részesedése a Társaságban a korábbi 315.407 darabról (a teljes alaptőke 1,59 százaléka) 1.000 darabra csökkent (0,005 százalék).


Budapest, 2013. október 8.

EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu