Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója leányvállalat csődeljárásáról

10.25. 18:00
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

Az EST MEDIA Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló EMG Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.” (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-09-885471, a továbbiakban EMG) 2013. október 24-én újabb hitelezői tárgyalást tartott. 

A tárgyaláson az EST MEDIA Nyrt. – amely a biztosított követelések kategóriájában az egyedüli hitelező, míg a nem biztosított követelések kategóriájában a hitelezői követelések többségével rendelkezik –, valamint a megjelent többi hitelező hozzájárultak a fizetési haladék további 125 nappal – a csődeljárás kezdőnapjától számított 365. napig terjedő időszakra – történő meghosszabbításához, amely időszakon belül kell az EMG-nek az egyezségi ajánlatot átdolgoznia.

 

Budapest, 2013. október 25.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu