Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója pályázati eredményről

12.04. 17:20
Soronkívüli tájékoztatás


Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (PIAC_13) keretében az EST MEDIA Nyrt. közvetett 100 százalékos tulajdonában álló ESTÉRT Hirdetés Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-09-894251) „Prediktív e-kereskedelmi megoldások kutatása online és offline tartalmak forgalmazása során keletkező nagy tömegű adattartalmak feldolgozását segítő fúziós módszertan fejlesztésére” című, akadémiai és ipari partnerek konzorciumában benyújtott pályázatával a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése értelmében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 104.777.676 forint összegű, 56,31 százalékos intenzitású vissza nem térítendő támogatást nyert el. A teljes konzorcium összesen 325.943.926 forint, 74,92 százalékos intenzitású támogatásban részesült. A támogatás igénybevételére a későbbi időpontban megkötendő támogatási szerződés alapján, a projekt 2015. december 31-ig terjedő időtartama alatt kerülhet sor. 


Budapest, 2013. december 4.


EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu