Közlemények


Keresés:   

Az Est Media Nyrt. tájékoztatója az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról

09.30. 13:01
Soronkívüli tájékoztatás
Az
EST MEDIA Vagyonkezel
ő
Nyilvánosan M
ű
köd
ő
Részvénytársaság
(1012
Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) a t
ő
kepiacról szóló 2001.
évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amel
y szerint a
kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján kötele
s közzétenni a
részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és
az alapt
ő
ke
nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.
A Társaság alapt
ő
kéje 2016. szeptember 30-án 40.507.837,5 forint. Az
alapt
ő
két 51.933.125 darab, egyenként 0,78 forint névérté
k
ű
, „A”
sorozatú törzsrészvény testesíti meg. Tekintve, hog
y a Társaság
Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy s
zavazat tartozik,
a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 51.933.
125 szavazat
kapcsolódik.
A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkez
ik.
Budapest, 2016. szeptember 30.
______________________
EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1012 Budapest, Logodi u. 49.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu