Közlemények


Keresés:   

Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról

03.31. 23:12
Soronkívüli tájékoztatás

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.” TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ALAPTŐKE NAGYSÁGÁRÓL ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ

SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL

 

 

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.

 

A Társaság alaptőkéje 2017. március 31-én 40.507.837,5 forint. Az alaptőkét 51.933.125 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg. Tekintve, hogy a Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat tartozik, a Társaság összes részvényéhez mindösszesen 51.933.125 szavazat kapcsolódik.

 

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.

 

Budapest, 2017. március 31.

 

 

 

 

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1012 Budapest, Logodi u. 49.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu