Közlemények


Keresés:   

Az Est Media Nyrt. "cs.a" éves rendes folytatólagos közgyűlésének érdemi határozatai

05.17. 14:54
Soronkívüli tájékoztatás

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.”

2017. MÁJUS 17-ÉN TARTOTT

ÉVES RENDES FOLYTATÓLAGOS KÖZGYŰLÉSÉNEK

ÉRDEMI HATÁROZATAI

 

 

 

3/2017. (05. 17.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.410.467 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2017. üzleti évre, a 2018. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2018. április 30-ig terjedő hatállyal, 4.250.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett megválasztja a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1146 Budapest, Hermina út 17. 8. emelet, Cg. 01-09-462830, MKVK nyilvántartási szám: 001490), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Herczeg Zoltán könyvvizsgáló (1029 Budapest, Aranybulla u. 11., anyja neve: Léránt Erzsébet, MKVK nyilvántartási szám: 005223) végzi el.

 

4/2017. (05. 17.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.410.467 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya I/4. és XIII/1. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

 

„I/4./ A Társaság székhelye:

 

1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.”

 

„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.

 

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

 

a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1146 Budapest, Hermina út 17. 8. emelet, Cg. 01-09-462830, MKVK nyilvántartási szám: 001490), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát Herczeg Zoltán könyvvizsgáló (1029 Budapest, Aranybulla u. 11., anyja neve: Léránt Erzsébet, MKVK nyilvántartási szám: 005223) látja el.”

 

5/2017. (05. 17.) sz. határozat

 

A Közgyűlés 5.410.467 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu