Közlemények


Keresés:   

Az Est Media Nyrt. "cs.a." tájékoztatója kifogás elbírálásáról csődeljárásban

02.09. 00:00
Soronkívüli tájékoztatás


Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) csődeljárása státusza tárgyában 2018. február 1-én tett közzétételéhez kapcsolódóan tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy a Fővárosi Törvényszék helyt adott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal („NAV”) kifogásának, és kötelezte a vagyonfelügyelőt, hogy a NAV követelését a csődegyezségi tárgyalás időpontjának megfelelő állapot szerint tartsa nyilván.

 

A Törvényszék indokolása szerint a csődeljárás speciális jellegéből eredően a vagyonfelügyelőnek nem feladata, és arra nincs is lehetősége, hogy a csődegyezség létrejöttét követően bármely okból módosítsa a hitelezői nyilvántartást, a csődeljárás első szakasza ugyanis, amelyben a hitelezői igények besorolásra kerülnek, a csődegyezség létrehozásával és annak elsőfokú bíróság általi elbírálásával lezárult. A Törvényszék erre tekintettel nem vizsgálta a vagyonfelügyelő általi módosítás indokát.

 

A Törvényszék a kifogás speciális voltára figyelemmel - miszerint a bíróság érdemi döntése elleni fellebbezésben a fellebbezési határidő lejárta végett a végzés már nem támadható – a végzésével szemben 15 napos fellebbezési jogot biztosított a felek számára. Ennek gyakorlásáról a vagyonfelügyelő a végzés indokolásának tanulmányozását követően dönt majd. A bíróság tájékoztatta egyben a feleket, hogy nem

kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a NAV által megjelölt eljárási szabály alaptörvény-ellenességének megállapítását.

 

Budapest, 2018. február 9.

 

______________________

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu