Közlemények


Keresés:   

Az Est Media Nyrt. "cs.a." tájékoztatója csődeljárásban hozott másodfokú döntésről

03.14. 00:00
Soronkívüli tájékoztatás
AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „CS.A.” TÁJÉKOZTATÓJA CSŐDELJÁRÁSBAN HOZOTT MÁSODFOKÚ DÖNTÉSRŐL


Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.”
(1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton
teszi közzé, hogy a Társaság folyamatban lévő csődeljárásban a mai
napon iratbetekintés útján a Társaság tudomására jutott, hogy a
Fővárosi Ítélőtábla a 15.Cspkf.43.297/2018/3. számú végzésével
elutasította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hitelező fellebbezését, és
megállapította, hogy a Társaság 2017. szeptember 19-én megkötött
csődegyezsége mindenben megfelel a jogszabályoknak.

Erre figyelemmel a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta a Fővárosi
Törvényszék 39.Cspk.5/2017/26. számú végzését, amely a csődegyezséget
jóváhagyta és a csődeljárást befejezetté nyilvánította.

A Fővárosi Ítélőtábla határozata ellen további fellebbezésnek nincs
helye. A Társaság tájékoztatja a T. Befektetőket, hogy a jelen ügyre
alkalmazandó ún. régi Pp. (1952. évi III. törvény a polgári
perrendtartásról) 271. § (1) bekezdése h) pontja alapján
felülvizsgálatnak sincs helye az egyezséget jóváhagyó végzés ellen,
így a döntés véglegesnek tekinthető.

A csődeljárás a fenti végzésnek megfelelő döntés Cégközlönyben való
közzétételével fejeződik majd be és ekkor kerül majd a Társaság
cégnevéből a „cs.a.” toldat is törlésre. A Társaság a végzés hivatalos
kézhezvételéről és a csődegyezség végrehajtásáról külön
tájékoztatásokat fog közzétenni.


Budapest, 2018. március 14.


______________________
EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu