Közlemények


Keresés:   

Az Est Media Nyrt. tájékoztatója elkülönítés megszüntetéséről és részvények tőzsdei bevezetéséről

07.16. 00:00
Soronkívüli tájékoztatás

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TÁJÉKOZTATÓJA ELKÜLÖNÍTÉS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

ÉS RÉSZVÉNYEK TŐZSDEI BEVEZETÉSÉRŐL

 

 

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) vezérigazgatója 2018. július 13-án meghozott, 210/2018. számú határozatával döntött a Részvénytársasággal szemben 2017. január 13-tól alkalmazott elkülönítés szankció megszüntetéséről 2018. július 17-i hatállyal, és ezzel a Részvénytársaság részvényeinek kereskedése során alkalmazott kereskedési modellt „Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési Modellre” módosította, figyelemmel arra, hogy a felülvizsgálat során a BÉT megállapította, hogy a Részvénytársaság a BÉT felé korábban fennálló tartozásának rendezésével megszüntette a szankciót kiváltó valamennyi szabályzat-, illetve kötelezettségszegést, továbbá az is megállapításra került, hogy a Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályokban az elkülönítés megszüntetésére meghatározott valamennyi további feltétel is teljesül.

 

A BÉT vezérigazgatója 2018. július 16-án meghozott, 215/2018. számú határozatával döntött továbbá a Részvénytársaság 2018. május 28-i alaptőke-emeléséből származó 15.139.769 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, 11.809.019,82 forint össznévértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvénye bevezetéséről a tőzsdei kereskedésbe 2018. július 17-vel.

 

Budapest, 2018. július 16.

 

 

 

______________________

EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu