Közlemények


Keresés:   

Az Est Media Nyrt. tájékoztatója a részvénytársaságban történt befolyásszerzésről

10.14. 00:00
Soronkívüli tájékoztatás
AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN
TÖRTÉNT BEFOLYÁSSZERZÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi az alábbiakat.

Vajna András György úr (1026 Budapest, Bimbó út 82-86. 31. ép. fszt. 3. szám alatti lakos) és a Park Teniszklub Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d., Cg. 01-10-044985) bejelentette, hogy 2018. október 12-én a Vajna András György úr minősített többségű befolyása alatt álló „AV Investments” Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em., Cg. 01-09-184641) megvásárolta a Park Teniszklub Zrt. 100 százalékos leányvállalatát, a Dynamopest Korlátolt Felelősségű Társaságot (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d., Cg. 01-09-325572), amely az EST MEDIA Nyrt.-ben 5.300.000 darab törzsrészvénnyel rendelkezik.

A jogügylettel a Park Teniszklub Zrt. befolyása az EST MEDIA Nyrt.-ben 19,74 százalékra csökkent.

Vajna András György úr az EST MEDIA Nyrt.-ben öt százalékot meghaladó mértékű – az „AV Investments” Kft.-n és a Dynamopest Kft.-n keresztül gyakorolt – befolyást szerzett.

Budapest, 2018. október 14.


EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu