Közlemények


Keresés:   

Az Est Media Nyrt. tájékoztatója a Részvénytársaságban történt befolyásszerzésről

04.09. 00:00
Soronkívüli tájékoztatás
AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN
TÖRTÉNT BEFOLYÁSSZERZÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a Tpt. 55. § (2) bekezdése értelmében ezúton közzéteszi az alábbiakat.

Tremmel Zoltán úr (5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 19. szám alatti lakos) a mai napon bejelentette, hogy 2019. április 8-án megvásárolta az „AV Investments” Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos leányvállalatát, a Dynamopest Korlátolt Felelősségű Társaságot (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., Cg. 01-09-325572), amely az EST MEDIA Nyrt.-ben 5.300.000 darab törzsrészvénnyel rendelkezik.

A jogügylettel az „AV Investments” Kft. és végső tulajdonosa befolyása az EST MEDIA Nyrt.-ben öt százalék alá csökkent.

Tremmel Zoltán úr az EST MEDIA Nyrt.-ben 2019. április 8-án öt százalékot meghaladó mértékű – a Dynamopest Kft.-n keresztül gyakorolt – befolyást szerzett.


Budapest, 2019. április 9.EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu