Közlemények


Keresés:   

Az Est Media Nyrt. tájékoztatója az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról

11.04. 16:00
Soronkívüli tájékoztatás

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ

NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ALAPTŐKE NAGYSÁGÁRÓL ÉS A RÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ

SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRÓL

 

 

 

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján – amely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát – az alábbiakat teszi közzé.

 

A Társaság alaptőkéje 2019. október 31-én 201.240.000 forint. Az alaptőkét 258.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg az alábbiak szerint (a Társaság Alapszabálya szerint minden egyes részvényhez egy szavazat tartozik).

 

ISIN

Darabszám

Szavazatszám

Megjegyzés

HU0000151956

101.815.648

101.815.648

BÉT-re bevezetve

HU0000170170

156.184.352

156.184.352

Jelenleg nincs bevezetve a BÉT-re

Összesen

258.000.000

258.000.000

 

 

A Társaság saját részvény tulajdonnal nem rendelkezik.

 

 

Budapest, 2019. október 31.

 

 

 

 

EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu