Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója 2011. évi féléves jelentésének újbóli közzétételéről

02.07. 18:30
Soronkívüli tájékoztatás
Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a kibocsátók felett gyakorolt folyamatos felügyeleti tevékenység körében hozott PJ-III-7/2012. számú határozatában arra figyelmeztette Társaságunkat, hogy a féléves jelentésre vonatkozó szabályozás értelmében a mérleg esetén az összehasonlítás alapja a folyó pénzügyi év első hat hónapjának utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készült mérleg és a közvetlenül azt megelőző pénzügyi év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készült mérleg, szemben az általunk a 2011. augusztus 30-án közzétett féléves jelentésben megjelenített összehasonlítással, amelynek alapja a folyó pénzügyi év első hat hónapjának utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készült mérleg és a közvetlenül azt megelőző pénzügyi év első hat hónapjának utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készült mérleg volt.

Társaságunk a határozatban foglaltakkal egyetértett, és ezért a jövőben azt a gyakorlatot fogja követni, hogy féléves jelentéseiben a mérleg esetében mind a megelőző pénzügyi év utolsó napjának, mind a megelőző pénzügyi év első hat hónapja utolsó napjának bázisadatai is megtalálhatók legyenek.

Tekintettel arra, hogy 2011. évi féléves jelentésünk a fentieknek nem felelt meg, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó határozatának eleget téve, azt a mai napon a fentieknek megfelelő összehasonlítást tartalmazó módon újra közzétesszük.

A jelentés ennek megfelelően a 2011. augusztus 30-án közzétetthez képest a "Jelentősebb tételek, változások magyarázata” rész I. címe, valamint a PK3. adatlap – amelyekben a 2010. június 30-i bázisadat mellett a 2010. december 31-i bázisadat is feltüntetésre került – kivételével változást nem tartalmaz.

A teljesség kedvéért kiemeljük, hogy a mai napon közzétett, javított 2011. féléves jelentéshez képest a 2011. november 18-án közzétett, 2011. harmadik negyedéves gyorsjelentésünk értelemszerűen frissebb (2011. szeptember 30-i) adatokat tartalmaz.

Budapest, 2012. február 7.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu