Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság hirdetménye 1.000,-Ft névértékű dematerializált törzsrészvényeinek 200,-Ft névértékű dematerializált törzsrészvényekké történő átalakításának, valamint ú

03.01. 15:05
Hirdetmény

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) 2011. augusztus 31-i Közgyűlése 3/2011. (08. 31.) számú határozatával akként döntött, hogy – ahogy arról a T. Befektetőket már értesítettük – a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 6.851.000.000,-Ft-ról 5.480.800.000,-Ft-tal, 1.370.200.000,-Ft-ra leszállítja. Erre figyelemmel a 6.851.000 darab, egyenként 1.000,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító törzsrészvény névértéke 200,-Ft-ra csökkent.

A változást a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-043483/187. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte, amely végzés a Társaság jogi képviselője részére 2011. december 23-án került kézbesítésre.

A Társaság Igazgatósága 2011. szeptember 14-én döntött – ahogy arról a T. Befektetőket már értesítettük – a Társaság jegyzett tőkéjének felemeléséről. A tőkeemelés során a Társaság jegyzett tőkéje 1.370.200.000,-Ft-ról 2.389.067.400,-Ft nem pénzbeli és 200.000.000,-Ft pénzbeli hozzájárulással 3.959.267.400,-Ft-ra növekedett.

A változást a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-043483/189. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte, amely végzés a Társaság jogi képviselője részére 2012. január 23-án került kézbesítésre.

Az alaptőke-leszállításra és az utóbb történt alaptőke-emelésre tekintettel a Társaság Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a T. Részvényeseket.

I. Az alaptőke leszállítására és a névértékváltozásra tekintettel egy darab 1.000,-Ft névértékű dematerializált törzsrészvény helyébe egy darab 200,-Ft névértékű törzsrészvény lép, amellyel összefüggésben minden egy darab 1.000,-Ft névértékű törzsrészvény tulajdonosa egy darab 200,-Ft névértékű törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult. Az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a Társaság hatályos Alapszabályában és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

A részvénycsere időpontja: 2012. március 14. Ezen a napon kerül sor az új, 200,-Ft névértékű részvények keletkeztetésére (6.851.000 darab), és ezzel egyidejűleg a korábbi, 1.000,-Ft névértékű részvények (6.851.000 darab) törlésére. Az 1.000,-Ft névértékű törzsrészvények utolsó kereskedési napja a Budapesti Értéktőzsdén (D-4. nap): 2012. március 8. A 200,-Ft névértékű törzsrészvények (6.851.000 darab) első kereskedési napja a Budapesti Értéktőzsdén (D-3. nap): 2012. március 9. (Ezen dátumok a keletkeztetés napját technikai okokból megelőzik, ugyanis a Budapesti Értéktőzsdén az 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényekkel való utolsó kereskedési nap elszámolása a D-1. napon, 2012. március 13-án, a 200,-Ft névértékű törzsrészvényekkel való első kereskedési nap elszámolása a D. napon, 2012. március 14-én történik meg.) A részvénycserében az 1.000,-Ft-os névértékű részvények törlésének pillanatában fennálló záró számlaállapot szerinti részvénytulajdonosok vesznek részt.

II. Ugyanezen a napon, 2012. március 14-én kerül sor a Társaság zártkörű alaptőke-emeléséből származó 12.945.337 darab, 200,-Ft-os névértékű törzsrészvény sorozatának keletkeztetésére, amely sorozat a keletkeztetés napjával ideiglenesen még nem kerül szabályozott piacra bevezetésre. Tekintettel arra, hogy a szabályozott piacra történő bevezetés előfeltétele a 200,-Ft névértékű törzsrészvények megkeletkezése, az ezt követő napokban-hetekben kerül sor ezen ideiglenesen létrehozott részvénysorozat összevezetésére a Budapesti Értéktőzsdére már bevezetett 200,-Ft névértékű törzsrészvény-sorozattal.

III. A részvénycsere jelen hirdetményben nem szabályozott kérdéseiben a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok, így különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a KELER Zrt. és a BÉT Zrt. szabályzatai, továbbá a Társaság Alapszabálya megfelelően irányadók.

A részvénycseréhez kapcsolódó kérdésekkel összefüggésben az EST MEDIA Nyrt. készséggel áll tisztelt részvényesei rendelkezésére a 0614365000-es telefonszámon, illetve a contact@estmedia.hu e-mail címen.

Budapest, 2012. március 1.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu