Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság rendkívüli közzététele a Társaság és a GEM Global Yield Fund Limited közötti szerződések megkötéséről

03.13. 15:45
Rendkívüli

I. Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483, a továbbiakban „Társaság”) ezúton közzéteszi, hogy a Társaság és a GEM Global Yield Fund Limited („GEM”) valamint a GEM Investments America LLC 2012. március 13-án egymilliárd forintos tőkebefektetésre és további hárommillió EST MEDIA Nyrt. törzsrészvény GEM általi megszerzésére vonatkozó szerződéseket kötött.

A szerződések alapján a GEM vállalja, hogy a hároméves kötelezettségvállalási időszak alatt legfeljebb egymilliárd forint tőkét fektet be a Társaságba. A tőkebefektetés(ek) pontos időpontjait a Társaság határozza meg. A tőkebefektetés(ek) során pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények kibocsátási értéke a Társaság által a GEM-nek jelzett időpontban kezdődő tizenöt tőzsdenapos időszak tőzsdei záróárai átlaga alapján, annak kilencven százalékában kerül megállapításra, azzal, hogy a Társaság a GEM-nek megjelölheti azt a legalacsonyabb kibocsátási értéket, amely alatt nem kíván részvényeket kibocsátani, illetve értelemszerűen nem bocsátható ki részvény névérték alatt. A szerződések szabályozzák a fenti számítási módszertől való esetleges eltérés eseteit is, amelyek egyik célja a szélsőséges ármozgások hatásainak kiküszöbölése. A kibocsátandó részvények volumenét a Társaság a tőkebefektetési lehetőség igénybevételéről szóló értesítés megküldése előtti tizenöt nap átlagos napi forgalmának maximum hétszáz százalékában határozhatja meg. A Társaság által meghatározott volument a GEM jogosult minimum hatvanöt és maximum egyszázharminc százalékban elfogadni.

A fent leírt egymilliárd forint tőkebefektetésen túl a GEM egyoldalú döntése alapján öt éven belül jogosult hárommillió darab törzsrészvény jegyzésére. A jegyzés pontos időpontját a GEM határozza meg. Ezen részvények kibocsátási értéke részvényenként 280,-Ft lesz, amely az EST MEDIA Nyrt. részvények árfolyamának tőzsdei alakulásától függően évente korrigálásra kerülhet oly módon, hogy amennyiben a szerződések éves fordulónapján a tőzsdei záróár alacsonyabb mint 224,-Ft, úgy a kibocsátási érték ezen záróár huszonöt százalékkal növelt értékére, de legalább a részvény névértékére változik.

A szerződések hatálybalépésének feltétele a Társaság közgyűlésének vonatkozó határozata – mely az idei éves rendes közgyűlés napirendjén szerepel majd - valamint az elszámolással megbízandó pénzügyi vagy befektetési szolgáltatóval történő megállapodás, amely feltételeket 2012. május 10-ig kell teljesíteni.

II. A befektetési szerződéseknek köszönhetően a Társaság a 2011. szeptember 14-én elhatározott alaptőke-emelést követően újabb számottevő intézményi forráshoz juthat. Ez rövid távon támogathatja az EST MEDIA cégcsoport refinanszírozási törekvéseit, középtávon pedig a Társaság nemzetközi out-of-home médiatevékenysége fejlesztését és – esetleges további földrajzi - terjeszkedését, illetve az ehhez kapcsolódó hatékonyság- és eredményességnövelő beruházások megvalósítását segítheti elő.

III. A Global Emerging Markets Limited-et (www.gemny.com) 1991-ben alapították. A GEM egy 3,4 milliárd dollár tőkéjű befektetési csoport, amely 65 országban 305 tranzakciót bonyolított le. A cég egy alternatív befektetési csoport, amely különböző típusú befektetéseket kezel a világon. Alapjai magukban foglalják többek között a CITIC/GEM Fund-ot, a VC Bank/GEM Mena Fund-ot*, a Kinderhook-ot, a GEM Global Yield Fund-ot, a GEM India Advisors-t, a BLOM GEM Opportunities Fund-ot és a GEM Brazil PE Fund-ot.

*A GEM 2010. I. negyedévében az LP és GP részesedéseiből kiszállt.

IV. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatás jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Az olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2012. március 13.

EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu