Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság hirdetménye törzsrészvényeinek bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsdére

03.30. 14:00
Hirdetmény

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága 2011. szeptember 14-én döntött – ahogy arról a T. Befektetőket már értesítettük – a Társaság jegyzett tőkéjének felemeléséről. A tőkeemelés során a Társaság jegyzett tőkéje 1.370.200.000,-Ft-ról 2.389.067.400,-Ft nem pénzbeli és 200.000.000,-Ft pénzbeli hozzájárulással 3.959.267.400,-Ft-ra növekedett.

A változást a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-043483/189. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte, amely végzés a Társaság jogi képviselője részére 2012. január 23-án került kézbesítésre.

A Társaság zártkörű alaptőke-emeléséből származó 12.945.337 darab, 200,-Ft-os névértékű törzsrészvény sorozatának keletkeztetésére 2012. március 14-én sor került, amely sorozat a keletkeztetés napjával ideiglenesen még nem került szabályozott piacra bevezetésre.

Ezen ideiglenesen létrehozott részvénysorozat összevezetésére a Budapesti Értéktőzsdére már bevezetett 200,-Ft névértékű törzsrészvény-sorozattal 2012. április 6-án kerül sor. Ennek során a zárt körben 2011. szeptember 14-én kibocsátott és 2012. március 14–én dematerializált formában megkeletkeztetett 200,-Ft névértékű törzsrészvények 1:1 arányban átalakításra kerülnek a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott 200,-Ft névértékű törzsrészvényekké.

Az átalakítás jelen hirdetményben nem szabályozott kérdéseiben a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok, így különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a KELER Zrt. és a BÉT Zrt. szabályzatai, továbbá a Társaság Alapszabálya megfelelően irányadók.

A átalakításhoz kapcsolódó kérdésekkel összefüggésben az EST MEDIA Nyrt. készséggel áll tisztelt részvényesei rendelkezésére a 0614365000-es telefonszámon, illetve a contact@estmedia.hu e-mail címen. 

Budapest, 2012. március 30.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu