Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság hirdetménye tőkeemelés során kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséhez kapcsolódóan

03.30. 15:40
Hirdetmény
 
Összevont tájékoztató az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde "Részvények A" kategóriájába történő bevezetéséhez

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a Társaság Igazgatóságának 2011. szeptember 14-i ülésén meghozott 3/2011. (IX. 14.) sz. IT határozatával elhatározott tőkeemelés során 12.945.337 (tizenkettőmillió-kilencszáznegyvenötezer-háromszázharminchét) darab, egyenként 200,-Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatba tartozó, dematerializált törzsrészvény kerül kibocsátásra. Az Igazgatóság 2011. november 30-i írásbeli szavazása során meghozott 3/2011. (XI. 30.) sz. IT határozatával döntött ezen részvénymennyiség bevezetéséről a Budapesti Értéktőzsdére mint szabályozott piacra.


A bevezetéshez kapcsolódóan készült Kibocsátási Tájékoztató közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-KE-III-120/2012. számú határozatával 2012. március 27-én jóváhagyta.

A Kibocsátási Tájékoztató elektronikus formában a Társaság (www.estmedia.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) jelent meg.

A befektetők a Kibocsátási Tájékoztatóból nyomtatott példányt a Társaság székhelyén igényelhetnek.

A Társaság 2012. március 30-án kezdeményezte a fenti részvénymennyiség bevezetését a Budapesti Értéktőzsde részvények „A” kategóriájába. A bevezetés tervezett ideje: 2012. április 6.

Budapest, 2012. március 30.

EST MEDIA Nyrt.

1. melléklet: 2008. évi konszolidált éves beszámoló
2. melléklet: 2009. évi konszolidált éves beszámoló
3. melléklet: 2010. évi konszolidált éves beszámoló
4. melléklet: A tőkeemelésben résztvevő személyek
5. melléklet: Cégstruktúra
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu