Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság javadalmazási nyilatkozata

04.02. 19:00
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483, a továbbiakban „Társaság”) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 312/A. §-ában foglaltak alapján ezúton közzéteszi a Társaság Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága, valamint Audit Bizottsága tagjainak ezen minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve a 2011. évben.

Dr. Balázs Csaba, az Igazgatóság elnöke Az Igazgatóság elnöke díjazásban nem részesült.
Dr. Rosner Gábor, az Igazgatóság alelnöke Az Igazgatóság alelnöke díjazásban nem részesült.
Bencze György, az Igazgatóság tagja Az Igazgatóság tagjai díjazásban nem részesültek.
Kovács András, az Igazgatóság tagja 1 Az Igazgatóság tagjai díjazásban nem részesültek.
Mester Zoltán az Igazgatóság tagja 2 Az Igazgatóság tagjai díjazásban nem részesültek.
Pankotai Csaba, az Igazgatóság tagja 1 Az Igazgatóság tagjai díjazásban nem részesültek.
Bognár Attila, a Felügyelő Bizottság tagja az Audit Bizottság tagja A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.
Kis Andor a Felügyelő Bizottság elnöke A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.
Klementisz-Csikós Gábor a Felügyelő Bizottság tagja az Audit Bizottság elnöke 3 A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.
Dr. Kósik Tamás a Felügyelő Bizottság tagja az Audit Bizottság tagja A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.
Dr. Nobilis Kristóf a Felügyelő Bizottság tagja 4 A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.

1 Megválasztva 2011. augusztus 31-én.

2 Tisztségéről lemondott 2011. április 15-én.

3 Megválasztva 2011. január 6-án.

4 Megválasztva 2011. január 6-án, tisztségéről lemondott 2011. március 28-án.


Budapest, 2012. április 2.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu