Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója finanszírozási szerződések meghosszabbításáról és egyéb szerződéskötésekről

04.16. 08:40
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

I. Az EST MEDIA Nyrt., illetve a kizárólagos tulajdonában álló EMG Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-09-885471, a továbbiakban EMG) 2012. április 13-án meghosszabbították az EST MEDIA Nyrt-t finanszírozó Wallis Asset Management Zrt-vel kötött 300 millió forintos, illetve az EMG-t finanszírozó UniCredit Bank Hungary Zrt-vel kötött 350 millió forintos kölcsönszerződéseket. Ennek megfelelően a kölcsönök 2012. április 15-i lejárata 2012. július 16-ra változott.

Az EMG 2012. április 13-án megállapodást kötött a Volt Invest Kft-vel arról, hogy a cég részére 2012. április 15-én megfizetendő, még a Sziget Kft. felvásárlási folyamatának egy korábbi – egyebekben már lezárt - szakaszából eredő, a 2011-es VOLT Fesztivál és Balaton Sound eredményességétől függő, mintegy 155 millió forint összegű vételárrész esedékessége szintén 2012. július 16-ra változott.

II. Az EST MEDIA Nyrt. és az EMG ugyancsak 2012. április 13-án megállapodást kötött a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, Hajógyári-sziget hrsz. 23796/17., Cg. 01-09-263756) kisebbségi tulajdonosaival (Szigerta Invest Kft., Volt Invest Kft.) arról, hogy ezek, illetve a Sziget Kft. szakmai menedzsmentjét alkotó magányszemély tulajdonosaik (Gerendai Károly, Takács Gábor, Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert urak) közreműködnek egy, a következő három hónapban lebonyolításra kerülő, legalább az I. pontban írt kötelezettségek refinanszírozását, illetve finanszírozását célzó kötvénykibocsátásban. A kibocsátás alapja és fedezete egyrészt a Sziget Kft. működése és az abból származó eredmény, másrészt az EST MEDIA cégcsoport egyéb médiatevékenységéből származó eredmény lesz. A Sziget Kft. kisebbségi tulajdonosai a kibocsátásban való közreműködésükön túl vállalták azt is, hogy amennyiben a kibocsátó ezt igényli (például a változó pénzpiaci lehetőségek miatt), kiegészítő garanciát nyújtanak a kötvénybirtokosok részére.

III. A Társaság amellett, hogy a Sziget Kft. kisebbségi tulajdonosaival együttműködésben mindent elkövet a II. pontban írt kötvénykibocsátás sikeressége érdekében, felkészül arra az esetre is, ha nem tudná a szükséges forrásokat előteremteni. Erre az esetre az a célunk, hogy az I. pontban írt kölcsönök lejárata ne érintse kedvezőtlenül az EST MEDIA cégcsoport médiatevékenységét. Ennek megfelelően a II. pontban jelzett kötvénykibocsátás mellett, arra és csak arra az esetre, ha az sikertelenül zárulna, 2012. június közepétől nyilvános pályázatot írunk ki a Sziget Kft-beli részesedésünk értékesítésére. A Sziget Kft. kisebbségi tulajdonosai ebben a körben elkötelezték magukat amellett, hogy a pályázati eljárás esetleges sikertelensége esetén legalább olyan áron megvásárolják a Sziget Kft-beli részesedésünket, hogy az I. pontban meghatározott kötelezettségeinket abból 2012. július 16-ával visszafizethessük, illetve lezárhassuk és a kölcsönök mögé nyújtott egyéb – például a program kalauz üzletágunkat terhelő - fedezetek felszabadulhassanak.

IV. A Társaság a fenti I-III. pontokban írt megállapodások megkötésével a mai naptól intenzív munkát kezd az I. pont szerinti kötelezettségei refinanszírozása, illetve finanszírozása érdekében. Ennek keretében kiválasztottunk és felkértünk egy, ezen a téren jelentős tapasztalattal rendelkező befektetési szolgáltatót a kötvénykibocsátás lebonyolítására. A vele való szerződéskötésről külön tájékoztatást teszünk majd közzé.

Továbbra is úgy véljük, hogy az EST MEDIA cégcsoport a jelenlegi két fő tevékenységére alapozva újra eredménytermelő és növekedési pályára állhat. A néhány hétre korlátozódó, de százezres tömegeket és több milliárd forintot  megmozgató fesztiválszervezés és az egész éven át folyó platform független program kalauz kiadás azonos tulajdonosi körben működtetve rengeteg értékes lehetőséget hordoz (pl. egész évre kiterjesztett fesztiválkártya), melyek kiaknázása a stabil finanszírozási háttér megteremtése után megkezdődhet. Értelemszerű ezért, hogy a következő időszakban minden lehetséges eszközzel – bírva a Sziget Kft-beli tulajdonostársaink támogató együttműködését – arra törekszünk, hogy a finanszírozás megoldásával a három ország negyvenmilliós piacát lefedő nemzetközi program kalauz hálózatunk mellett megőrizzük a fesztiválpiaci részesedésünket is.

A tervezett kötvénykibocsátás az előzetes piaci egyeztetések alapján – persze az általános piaci helyzettől, a makrogazdasági folyamatoktól és hazánk mindenkori megítélésétől nem függetlenül – megvalósíthatónak látszik. Elősegíti majd a sikeres kibocsátást az is, hogy a 2011-es év eseményeiből levontuk a megfelelő tanulságokat. A fesztiválszervezés területén átfogó, költséghatékonyabb működést megalapozó intézkedési csomaggal készülünk az idei szezonra. A hagyományos média területen pedig a reorganizáció eredményeképpen összeállt egy nemzetközi multi-platform out-of-home média-portfólió. Mindezek megteremtik a cégcsoport nyereséges működésének alapjait és alátámasztják a finanszírozói megtérülést. Emellett a kötvények visszafizetését a Társaság és a GEM Global Yield Fund Limited („GEM”) valamint a GEM Investments America LLC között 2012. március 13-án megkötött, egymilliárd forintos tőkebefektetésre és további hárommillió EST MEDIA Nyrt. törzsrészvény GEM általi megszerzésére vonatkozó három éves futamidejű szerződés is támogathatja. A sikeres kibocsátás tekintetében biztató lehet ezen felül az is, hogy egyfelől az elmúlt években a Sziget Kft. felvásárlása kapcsán már milliárd forintos nagyságrendben vontunk be tőkét, másfelől pedig az, hogy a jegyzés során az intézményeken túl az ügylet megvalósulásában érdekelt többezres részvényesi bázisunkra, valamint az ismert termékeink által nyújtott médiaerőre is támaszkodhatunk.

V. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típusú hirdetési felületek, illetve a szórakoztatóipari szolgáltatások iránti kereslet ingadozása; a piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2012. április 16. 

EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu