Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója befolyásoló részesedéssel rendelkező személy befolyásának változásáról

04.19. 18:40
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) a Gerendai Károlytól (1124 Budapest, Tamás köz 3/A. szám alatti lakos, anyja neve: Solymosi Krisztina), Takács Gábor Miklóstól (1025 Budapest, Csejtei u. 19. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Németh Klára), valamint a Gerendai Károly 65 százalékos és Takács Gábor Miklós 35 százalékos irányítása alatt álló társaságtól, a Szigerta Invest Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól (1025 Budapest, Csejtei u. 15-19. H. ép. 3/6., Cg. 01-09-889289) – a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja szerint összehangoltan eljárónak minősülő személyek – 2012. április 19-én kézhez vett tájékoztatás alapján ezúton bejelenti az alábbiakat.

A Szigerta Invest Kft. 2012. április 19-én 820.000 darab EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt ruházott át tőzsdén kívüli ügyletben.

Ezzel a Gerendai Károly, Takács Gábor Miklós és a Szigerta Invest Kft. tulajdonában lévő EST MEDIA Nyrt. törzsrészvények mennyisége – figyelemmel a Gerendai Károly tulajdonában álló EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényekre is – együttesen 1.510.984 darabról (a teljes alaptőke 7,63 százaléka) 690.984 darabra csökkent (a teljes alaptőke 3,49 százaléka), így a nevezett személyek befolyása a Társaságban öt százalékos mérték alá csökkent.

Budapest, 2012. április 19.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu