Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója az igazgatóság tőkebevonással kapcsolatos határozatáról

06.06. 18:15
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

I. Az EST MEDIA Nyrt. igazgatósága a mai napon átváltoztatható kötvények zártkörű kibocsátásáról hozott döntést.

A kibocsátás időpontja 2012. július 5., a kibocsátás mértéke legalább 864 millió, legfeljebb 1.488 millió forint. Az átváltoztatható kötvények futamideje 3 év lesz és – amellett, hogy azok visszafizetéséért a kibocsátó teljes vagyonával felel – várhatóan ún. fedezett kötvényként kerülnek majd kibocsátásra. A kötvény mögé rendelt vagyonelem a cégcsoportnak a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságban (1033 Budapest, Hajógyári-sziget hrsz. 23796/17., Cg. 01-09-263756) lévő 51 százalékos szavazati jogot biztosító részesedéséből egy 49 százalékos mértékű részesedése lesz.

Az egyes kötvények névértéke 16 millió forint lesz. A kötvényeket a kötvényesek a futamidő alatt előre meghatározott időpontokban 200 forintos névértéken „A” sorozatú törzsrészvényekre válthatják majd át (azaz egy kötvényt a tőkeösszeget figyelembe véve 80 ezer darab törzsrészvényre lehet majd átváltani).

A kibocsátásról, illetve az átváltoztatható kötvények részletes kondícióiról (kamat mértéke, kamatfizetés rendje, átváltási szabályok, a kijelölt jegyzők személyéről) az Igazgatóság 2012. július 3-án hoz döntést, feltéve, hogy az előzetes jegyzési nyilatkozatok legalább a fenti minimum jegyzési összeget lefedik.

A kötvénykibocsátás sikeressége esetén az abból befolyó összeget a kibocsátó elsődlegesen a 2012. április 16-án közzétettek szerint refinanszírozandó, illetve finanszírozandó kötelezettségekre fordítja majd, az esetleges ezen felüli forrásokat pedig – függően azok mértékétől – részben a hagyományos média tevékenysége fejlesztésének felgyorsítására, részben kisebb, a cégcsoport reorganizációjával kialakult kettős (event és program kalauz) profilba illő befektetésekre használná fel.

II. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típusú hirdetési felületek, illetve a szórakoztatóipari szolgáltatások iránti kereslet ingadozása; a piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2012. június 6.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu