Közlemények


Keresés:   

Közgyűlési Jegyzőkönyv I.

06.19. 17:20
Közgyűlés

amely készült a Cg. 01-10-043483 számon bejegyzett EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76.) 2012. április 27-én 10 órakor tartott éves rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság székhelye, 1036 Budapest, Lajos u. 74-76.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, az Igazgatóság képviselői, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Balázs Csaba az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót dr. Rosner Gábornak, az Igazgatóság alelnökének.

Dr. Rosner Gábor közli, hogy a Társaság alaptőkéje 19.796.337 darab, 200,-Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 1.325.000 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 19.796.337 szavazatból 1.325.000 szavazat van képviselve, amely a szavazatok 6,69 százalékának felel meg.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály VIII/8. pontjára tekintettel nem határozatképes, mivel a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes nincsen jelen.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a meghívóban jelzettek szerint a megismételt Közgyűlés a mai napon, 11 órakor kerül megtartásra.

kmf. 

dr. Rosner Gábor
IT alelnök

dr. Balázs Csaba
IT elnök

Ellenjegyzem Budapesten, 2012. április 27-én:
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu