Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója szerződéses határidők meghosszabbításáról

08.07. 18:15
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

A 2012. július 17-i tájékoztatásunkhoz kapcsolódóan bejelentjük, hogy – figyelemmel arra, hogy az előírt feltétel megvalósult – a tegnapi és mai napon aláírásra kerültek azok az okiratok, amelyek révén valamennyi, a 2012. július 17-i tájékoztatásunkban hivatkozott szerződésben foglalt, 2012. augusztus 6-i határidő 2012. augusztus 31-re módosult.

Budapest, 2012. augusztus 7.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu