Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója üzletrész adásvételi szerződés zárásáról

08.31. 19:40
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

I. A 2012. július 17-i és 2012. augusztus 7-i tájékoztatásainkhoz kapcsolódóan bejelentjük, hogy az EST MEDIA Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló EMG Médiacsoport Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-09-885471, a továbbiakban EMG) Sziget Kft-ben meglévő 49 százalékos mértékű üzletrészének átruházása céljából 2012. július 16-án megkötött üzletrész adásvételi és vételi jogot alapító szerződés szerinti vételár teljesítése a Szigerta Invest Kft. és a Volt Invest Kft. részéről a mai napon megtörtént.

Ezzel az EMG Sziget Kft-ben meglévő üzletrészének tulajdonjoga átszállt a Szigerta Invest Kft-re és a Volt Invest Kft-re. Az üzletrész adásvétel az EST MEDIA Nyrt. tulajdonában lévő 2 százalékos szavazati jogot biztosító (vagyoni joggal nem rendelkező) Sziget Kft. üzletrészt nem érintette.

A szerződést kötő felek 2014. július 16-ig tartó vételi jogot alapítottak az EMG javára az értékesített 49 százalékos mértékű Sziget Kft. üzletrészre. A vételi jog az EMG egyoldalú nyilatkozatával lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz.

II. Az üzletrész átruházás teljesedésével az EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő nagyhitelek zárása is megtörténik a következő napokban.

A finanszírozókkal, illetve a Sziget Kft-beli tulajdonostársainkkal összhangban így egy olyan megoldási modell állt össze, amely

  • biztosítja, hogy refinanszírozás hiányában a Szigerta Invest Kft. és a Volt Invest Kft. teljesítésével a 49 százalékos Sziget Kft. részesedés nem került külső kézbe, azaz a cég működése és folyamatai az eddigiek szerint mehetnek tovább, ami a visszavásárolható részesedés üzleti értékének megőrzését szolgálja;
  • biztosítja a 49 százalékos Sziget Kft. üzletrész visszavételének lehetőségét, a jelenleg az üzletrészünkhöz kapcsolódó terhekkel lényegében megegyező opciós vételáron;
  • biztosítja, hogy az EST MEDIA Nyrt. 2 százalékos üzletrészének megtartása, illetve a szindikátusi szerződés hatályban tartása révén ne veszítsük el rálátásunkat a Sziget Kft. működésére.

Kedvező hatásként jelentkezik, hogy kivezethetőek a könyveinkből az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel és a Wallis Asset Management Zrt-vel szembeni tartozások. Ugyanakkor kedvezőtlen hatások is jelentkeznek, amelyek azonban a 49 százalékos Sziget Kft. részesedés kivezetésének negatív hatásaihoz képest részben visszafordíthatóak. Egyfelől a részesedés könyvi értékéhez képest az eladás mintegy 2 milliárd forintos pénzügyi soron megjelenő veszteséget okoz, másfelől az eladással kikerül a teljes körű konszolidációba vont cégek köréből a Sziget Kft., ami a 2012-es várható konszolidált árbevételt mintegy 5 milliárd forinttal csökkenti. Ez utóbbi hatás az értékesített üzletrészen az EMG javára alapított vételi jog jövőbeli gyakorlásával ellenkező előjellel jelentkezne, a Sziget Kft. a 2 százalékos EST MEDIA Nyrt. tulajdonban lévő üzletrész révén újra 51 százalékos ellenőrzésünk alá kerülne, azaz teljes körű konszolidációba vonhatnánk, ami az adott évben a Sziget Kft. árbevételének és eredményességének a konszolidált mérlegben való megjelenését is jelentené egyben.

III. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típusú hirdetési felületek, illetve a szórakoztatóipari szolgáltatások iránti kereslet ingadozása; a piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2012. augusztus 31.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu