Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója felügyelő bizottsági tag lemondásáról

09.25. 17:20
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé, hogy a 2012. szeptember 25-én kézhez vett nyilatkozat szerint Kis Andor (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2. szám alatti lakos) egyéb elfoglaltságaira tekintettel 2012. szeptember 25-vel lemondott a Részvénytársaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagságáról.

Budapest, 2012. szeptember 25.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu