Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója társasági részesedések értékesítéséről

10.05. 17:31
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

Az EST MEDIA Nyrt. a 2012. október 5-én megkötött üzletrész adásvételi szerződésekkel a cégcsoportnál zárószakaszában lévő reorganizáció egyik utolsó lépéseként értékesítette az alábbi társasági részesedéseket:
a) a Marcus A. Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49., Cg. 01-09-731001) meglévő 23,67 százalékos részesedést;
b) az Eco.Net Hungary Gazdasági Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-09-564529) meglévő 89,24 százalékos részesedést;
c) az econet Invest Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A., Cg. 01-09-726614) meglévő 100 százalékos részesedést;
d) a GridLogic Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaságban (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A., Cg. 01-09-694405) meglévő 100 százalékos részesedést;
e) a SANORG Nemzetközi Egészségügyi Management Korlátolt Felelősségű Társaságban (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-09-468132) meglévő 100 százalékos részesedést.

Az értékesítésre a lényegességi küszöböt nem meghaladó vételáron került sor.

A felsorolt társaságok nincsenek az EST MEDIA Nyrt. konszolidációs körében, azok a Társaság törekvéseit figyelembe véve már korábban átsorolásra kerültek az eladásra szánt értékpapírok közé.

A most értékesített társaságok nem a cégcsoport médiatevékenységéhez kapcsolódó tevékenységet végeznek. Erre figyelemmel a mostani értékesítésre az elfogadott reorganizációs tervre figyelemmel került sor, amely terv ezen tevékenységeket a nem megőrzendő tevékenységek közé sorolta.

Az értékesítés számviteli hatásaként mintegy egymilliárd forint összeg árfolyamveszteség keletkezik, amely a pénzügyi műveletek ráfordításai között kerül elszámolásra.

A fenti cégek eladásával az EST MEDIA cégcsoport struktúrája jelentős mértékben egyszerűsödik, amely egyúttal az adminisztratív terhek csökkenésével jár, és költségmegtakarítást eredményez.

Budapest, 2012. október 5.

EST MEDIA Nyrt.
Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu