Közlemények


Keresés:   

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatója társasági eseményekről

11.15. 14:45
Soronkívüli tájékoztatás

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) ezúton teszi közzé az alábbiakat.

I. A cégcsoportban folyamatban lévő reorganizációs folyamat egyik záró lépéseként az országos Est Lapok kiadása az eheti lapszámtól kezdődően a budapesti lapokkal együtt történik majd. A hálózat átvilágítása folyamatban van, az elkövetkező hetekben-hónapokban átalakításon is keresztülmegy majd.

Erre figyelemmel a cégcsoport és a franchise-jogosult Est Lapok Kft. az országos Est Lapok hálózat üzemeltetésére vonatkozó franchise-szerződést közös megegyezéssel megszüntette. Ezzel nem szakad meg a kapcsolat a korábbi franchise-partner szakembergárdájával, akiknek egy jelentős részével a cégcsoport a jövőben is együtt dolgozik majd a helyi hirdetésszervezés és programinformáció-gyűjtés területén.

A lépéstől, amellyel három ország fővárosi és országos lapjainak kiadása központi ernyő alá került, a cégcsoport a hatékonyság növelését, a működés további racionalizálását és a költségek csökkentését várja. A piacaink legnagyobb országos hálózatának integrálódásával a nyomtatott és a más platformú (web, mobil) termékfejlesztések jobban összehangolhatóak lesznek, és felgyorsulhatnak.

II. A Társaság romániai leányvállalata, a Sapte Nopti SRL, megnövekedett kintlévőségeinek hatékonyabb behajtása érdekében csődeljárást kezdeményezett önmaga ellen. A romániai jogszabályi környezet miatt ilyen esetben a kintlévőségeket gyorsított eljárással es járulékos költségek nélkül hajtják be. Az eljárás a társaság főbb szállítóival előre egyeztetett módon, velük egyetértésben került megindításra. Az eljárásnak a román cég lapkiadási tevékenységére nincsen kihatása, és – figyelemmel arra, hogy elsődlegesen a kintlévőségek behajtása végett indult – ésszerűen nem várható, hogy a leányvállalat hosszú távú működését kedvezőtlenül befolyásolja.

III. A jelen tájékoztatásban foglaltak nem adnak teljes és biztos képet az EST MEDIA Nyrt. tevékenységéről és a jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülményekről. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, eredménytől vagy teljesítménytől. Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típusú hirdetési felületek, illetve a szórakoztatóipari szolgáltatások iránti kereslet ingadozása; a piacainkra vagy a pénz- és tőkepiacokra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy politikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

Budapest, 2012. november 15.

EST MEDIA Nyrt.

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu