HITELEZŐI FELHÍVÁS

 

 

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „cs.a.” (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483, adószáma: 11404374-2-41) ezúton értesíti T. Hitelezőit, hogy a Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.5/2017/8. számú végzésével elrendelte az EST MEDIA Nyrt. csődeljárását.

 

A csődeljárás kezdő időpontja a végzés Cégközlöny honlapján történő közzétételének napja, azaz 2017. március 18.

 

A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő: Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány u. 12, központi ügyintézés: 1107 Budapest, Mázsa u. 9., levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 109., telefon: +36 1 8823723, fax: +36 1 9980659, email-cím: felszamolas@innovit.hu, kinevezett vagyonfelügyelő: Simonné Eke Krisztina).

 

Az EST MEDIA Nyrt. „cs.a.” ezen hirdetmény útján felhívja T. Hitelezőit arra, hogy követeléseiket a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban Cstv.) 10. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől, azaz 2017. március 18-tól számított harminc napon – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket nyolc munkanapon – belül jelentsék be az EST MEDIA Nyrt. „cs.a.” és a vagyonfelügyelő részére, a követeléseket megalapozó okiratok egyidejű csatolása mellett.

 

A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező követelésének egy százalékát − de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot − nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett, 12001008-00397748-00500005 számú pénzforgalmi számlájára, „EST MEDIA Nyrt. „cs.a.” közleménnyel.

 

Tájékoztatjuk T. Hitelezőinket, hogy a bejelentési határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

 

Tájékoztatjuk továbbá az ismert és esetlegesen ismeretlen hitelezőinket, hogy a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programmal kapcsolatos hitelezői Egyezségi Tárgyalást tartunk a Cstv. 17. §-ban foglaltaknak megfelelően.

 

Az Egyezségi Tárgyalás időpontja: 2017. május 12. 10 óra.

Az Egyezségi Tárgyalás helye: 1054 Budapest, Szemere u. 17.

 

T. Hitelezőink az EST MEDIA Nyrt. „cs.a.” által a Cstv. 8. § (2) bekezdésében felsorolt, a csődeljárási kérelem részeként a Fővárosi Törvényszékre benyújtott iratokat, továbbá a fizetőképesség helyreállítását és az adósságok rendezését célzó programot, az előzetes egyezségi javaslatot, valamint a Cstv. 14. § (1) bekezdése szerint a vagyonfelügyelő által nyilvántartásba vett és besorolt követelésekre vonatkozó iratokat előzetesen megtekinthetik munkanapokon 10 óra és 16 óra között, az EST MEDIA Nyrt. „cs.a.” 1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1. szám alatti irodájában. Tájékoztatjuk továbbá T. Hitelezőinket, hogy az egyezségi javaslat a Cstv. 17. § (3) bekezdése alapján 2017. május 5-től a fentiek szerinti helyen, ugyancsak munkanapokon 10 óra és 16 óra között megismerhető.

 

Kérjük T. Hitelezőinket, hogy képviseleti jogosultságuk igazolása mellett jelenjenek meg az Egyezségi Tárgyaláson.

 

Budapest, 2017. március 24.

 

 

 

 

Kovács Péter

igazgatósági elnök

EST MEDIA Nyrt. „cs.a.”

Copyright © 2011 Est Media Vagyonkezelő Nyrt.
All rights reserved
1012 Budapest, Logodi u. 49.
Tel.: [ 36 1 ] 782-9843     Fax: [ 36 1 ] 782-9067     info@estmedia.hu